Verantwoording

ANBI

Stichting Egelopvang Zoetermeer e.o. is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN / fiscaalnummer : 803233309

Vrijwilligersorganisatie

De Stichting Egelopvang Zoetermeer werkt uitsluitend met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed.

Beleidsplan 2021 – 2023

Jaarverslagen en financiële verslagen