De Stichting Egelopvang Zoetermeer en omstreken houdt zich strikt aan de coronarichtlijnen gepubliceerd door de verschillende overheden om het risico van besmetting in de Egelopvang zo klein mogelijk te houden. Een tijdelijke sluiting van de opvang is rampzalig voor de zieke dieren die worden opgevangen en moet daarom te allen tijde voorkomen worden.

Dit betekent dat in de opvang:
1. je ten minste 1,5 meter of 2 armlengtes afstand houdt van elkaar,
2. je bij binnenkomst in de opvang je handen desinfecteert,
3. je hoest en niest in de holte van je elleboog of in een tissue,
4. we ons houden aan verdere richtlijnen gepubliceerd door de (lokale) overheid.
5. Draag een mondkapje als je aan het werk bent.

Het drinken van een bak koffie in de kantine blijft mogelijk zolang we de nodige afstand van elkaar kunnen houden; de mondkapjes mogen dan natuurlijk af (als we zitten).

De kamers waarin de egelhokken staan en de egels verzorgd worden, bieden onder deze richtlijnen slechts ruimte voor twee tot drie personen.
Een bezoek aan de Egelopvang van groepen bezoekers is daarom tijdelijk niet mogelijk.
De enige uitzondering is een bezoek (op afspraak) van ten hoogste een paar kinderen met één begeleider.

Ten overvloede zijn de volgende huisregels altijd van toepassing.
1. De egelopvang is te bezoeken op afspraak (info@egelopvang.nl)
2. Dieren van bezoekers zijn niet toegestaan in de opvangruimtes
3. Het is niet toegestaan om op de ruiten van de hokken te kloppen of op andere wijze de dieren te laten schrikken
4. Aanwijzingen van onze vrijwilligers moeten worden opgevolgd
5. Bezoekers gedragen zich fatsoenlijk en respectvol naar onze vrijwilligers

Het bestuur van de Egelopvang
15 november 2021 (update)