Winterslaap

Waarom een winterslaap

De egel is van nature een insecteneter. ’s Winters kan hij niet of nauwelijks voedsel vinden en zal de egel in winterslaap gaan.

Dat klinkt simpeler dan het is. Om de lange koude periode te kunnen overleven, moet de egel eerst flink eten. Al het extra voedsel dat hij in de herfst eet, wordt opgeslagen als vetreserve.
Vervolgens zoekt de egel een geschikte overwinteringsplek. Dat kan een composthoop zijn maar ook een bladhoop of een bos takken. Daar maakt hij zijn nest, rolt zich stijf op en gaat in winterslaap.

Egel in winterslaap in nest

Energie

 Zo’n winterslaap is veel dieper dan een gewone slaap: Zijn lichaamstemperatuur daalt naarmate de omgeving kouder is, en kan van 38º dalen naar 4º. Zijn hartslag daalt van 100 tot 150 keer per minuut naar 20 keer  per minuut. Zijn ademhaling gaat nog maar heel langzaam.

Door alle energieverbruikers op een laag pitje te zetten, kan de egel het zonder eten of drinken wel een half jaar uithouden. De egel zal overigens zelden een half jaar achter elkaar slapen. Soms wordt hij tussendoor even wakker en eet wat. Daarna gaat hij opnieuw slapen. 

In het begin van de winterslaap valt een egel tot 4 gram per dag af, later nog maar 1 – 2 gram. 

In het voorjaar, als er voldoende voedsel is, komt de egel weer tevoorschijn en begint te eten. Hij moet dan weer op gewicht komen, want hij kan ongeveer 30% van zijn lichaamsgewicht kwijtgeraakt zijn.

Egel Moonlight bouwt een nest

Egeltje Moonlight is in onze opvang geboren. In dit filmpje is hij in een gesloten tuin bezig met zijn eindexamen van de opleiding ‘Zelfstandig overleven in de natuur’.  Hij gaat hiervoor zeker slagen als we zien hoe ijverig hij blad verzamelt voor zijn winterslaapnest. Dan krijgt hij in de lente echt de vrijheid.