Dit weekend is de rol van penningmeester overgegaan van Danny Hagedoorn op Frits Koffijberg.

We willen Danny van harte bedanken voor het vele werk dat hij voor de egels heeft gedaan. Ook willen we hem succes wensen met al zijn verdere activiteiten. Danny, dank je wel voor al je inzet!

We zijn natuurlijk blij met de komst van Frits en hopen dat hij snel zijn draai zal vinden. Frits, van harte welkom!

De bestuursleden van de egelopvang. Van links naar rechts: Shirley, Geert, Tije, Frits, Ilona.