Het Oranje Fonds heeft op 11 en 12 maart jl. weer NLdoet georganiseerd, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje het verschil te maken en ertoe te doen. Het Oranje Fonds laat met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn.

Ook dit jaar heeft onze egelopvang hier weer aan meegedaan. Dit keer niet op een, maar op beide – gelukkig zonnige – dagen.

Via NLdoet hadden zich diverse mensen aangemeld om de handen bij ons uit de mouwen te steken. Daar waren we uiteraard enorm blij mee! Dankzij de bijdrage via het Oranje Fonds konden de benodigde spullen worden gekocht om deze dag mogelijk te maken. Daarnaast hebben diverse ‘eigen’ vrijwilligers zich ingezet op allerlei vlakken. Organisatie, contacten leggen, materiaal regelen, lunch verzorgen, helpen klussen, spullen klaar zetten en aanleveren/uitlenen… Er komt toch altijd weer een hoop bij zo’n dag kijken.

Het resultaat mag er wezen! Er zijn grofweg twee klussen uitgevoerd:

Opslagcontainer geschilderd

Onze opslagcontainer is omgetoverd van een wat afgebladderd rood naar aan twee zijden een prachtig landschap en aan de andere twee zijden bomen, lucht, struiken en dieren. Er is enorm veel gedaan tijdens NLdoet. Helemaal af was (en is) het nog niet, er worden nog meer details toegevoegd. Zodra de hele beschildering af is zullen wij uiteraard wat foto’s met jullie delen. 

NLdoet 2022 container1
NLdoet 2022 container2
NLdoet 2022 container3

De tuin

Ook de tuin is flink aangepakt. Zo is er bijvoorbeeld een groot deel blad verwijderd, er is gesnoeid, er zijn nieuwe informatie borden geplaatst, de composthoop is bijgewerkt, tuinmeubelen zijn geschilderd en de takkenrillen zijn bijgewerkt.

Hiervoor kregen we hulp van de mensen van de wijktuin, die takken en ‘palen’ voor ons had. Ook hebben vrijwilligers van hen die dag meegeholpen.

De wijktuin heeft op de zaterdag ook een NLdoet klus gedaan. Zoals sommige van jullie zullen weten, delen wij het gebouw en liggen de terreinen naast elkaar. Het was een mooie gelegenheid samen te werken.  We mochten voor de klussen in de tuin wat gereedschap van hen lenengeleend. Ook hebben we takken en’palen’ gekregen voor het maken van de rillen. En vrijwilligers van de wijktuin hebben actief meegeholpen.

Ook hebben we een gezamenlijke lunch genuttigd. Die lunch was geschonken door Albert Heijn en is samen met wat soep, koffie en thee klaargemaakt door enkele vrijwilligers van de egelopvang en de wijktuin.

NLdoet 2022 tuin1
NLdoet tuin2

Ook hebben we een gezamenlijke lunch genuttigd. Die lunch was geschonken door Albert Heijn en is samen met wat soep, koffie en thee klaargemaakt door enkele vrijwilligers van de egelopvang en de wijktuin.

NLdoet 2022 lunch
NLdoet container5

Blij met het resultaat

Al met al een mooie, geslaagde dag. Er is een hoop werk gezet en het was gezellig, met mooi weer. Hopelijk hebben de vrijwilligers een beeld gekregen van de egelopvang en zien we sommige van hen terug als vrijwilliger in de opvang of bij een volgende klus.

NLdoet 2022 geslaagde dag