Werkwijze

Vragen aan de vinder

De intake is voor ons van groot belang, want als we weten waarom een egel is gevonden en onder welk omstandigheden, kunnen we beter beoordelen wat de mogelijke diagnose zal zijn. 

Eerste onderzoek

Bij binnenkomst wordt de egelpatiënt door de medisch beheerder goed onderzocht op de aanwezigheid van wonden, botbreuken, evt. ongedierte. Wij doen dit met behulp van een intakeformulier, zodat we niets over het hoofd kunnen zien. Ook wordt bekeken of de egel ondervoed, uitgedroogd en/of onderkoeld is. Verder wordt de patiënt gewogen om te bepalen of het dier wel een normaal gewicht heeft.

Al deze bevindingen worden genoteerd op de egelstatus. Ook wordt het voorlopige beleid voor de behandeling bepaald en opgeschreven. Deze behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit het geven van medicijnen, een warmtemat, het verwijderen van vliegeneitjes, teken e.d., of het schoonmaken van een wond. Hierna krijgt de egelpatiënt een schoon hok met eten en drinken om in alle rust bij te komen van de vaak stressvolle uren van vervoer, onderzoek en eventuele eerste behandeling.

Dierenarts tandproblemen

Dierenarts

Soms is een dier ernstig gewond of ziek, of hebben wij zelf niet genoeg medische kennis in huis om te diagnosticeren/behandelen.
Dan gaan wij met de egel naar onze dierenarts die zich heeft gespecialiseerd in het behandelen van egels.

Het verblijf in de opvang

Iedere dag worden de verblijven van onze egels grondig schoongemaakt.

De egels worden gewogen en ze krijgen vers voer en water. Alle gegevens worden op de status die aan het egelverblijf vastzit bijgehouden.

Er wordt van drie opeenvolgende dagen mest bewaard om uitgebreid mestonderzoek te kunnen doen. Wormbesmetting komt veelvuldig voor bij egels en het is voor ons van belang de dieren op een zo accuraat mogelijke wijze hiertegen te behandelen.

Natuurlijk wordt door het medisch team de toestand van de dieren goed in de gaten gehouden en krijgen ze hun medische behandelingen.

Egel in de opvang

Genezen

Als de egelpatiënt weer helemaal is opgeknapt, wordt hij/zij weer teruggeplaatst in de vrije natuur.

Mieke egels

Soms kiezen we ervoor om het dier enige tijd te laten herstellen in onze uitwentuinen.

In de wintermaanden, als er in de vrije natuur niet genoeg voedsel meer aanwezig is en de grond te koud is om nog een winternest te bouwen, blijven de inmiddels gezonde dieren in de opvang. We hebben een speciale revalidatieruimte, die koel is, en waar de dieren op een natuurlijke wijze in winterslaap gaan. In het voorjaar als de natuur het toelaat, worden ze alsnog vrijgelaten.