Zenderonderzoek egels Zoetermeer
In de wijk Meerzicht in Zoetermeer vindt in de maanden juni, juli en augustus een egelonderzoek plaats. In samenwerking met de gemeente Zoetermeer en de egelopvang Zoetermeer onderzoekt Silvavir ecologisch advies hoe de egels hierbij gebruik maken van de groene verbindingen en hoe succesvol opnieuw uitgezette egels zijn in het vinden van een nieuw territorium . Voor dit onderzoek worden, vanuit de egelopvang Zoetermeer, 6 egels voorzien van een GPS zender en uitgezet in de wijk Meerzicht. Gedurende 3 maanden worden deze egels gevolgd en periodiek terug gevangen om te controleren of ze nog gezond zijn. Ook worden tijdens deze terugvangsten de GPS gegevens uit de zenders gedownload. Met deze gegevens kunnen we de nachtelijke zwerftochten en de territoria van de egels in kaart brengen.

Meer informatie?
Meer informatie over het project is te vinden op:

https://www.silvavir.com/project/zenderonderzoek-egels/

Egelopvang Zoetermeer: https://www.egelopvang-zoetermeer.nl/
Egelwerkgroep Nederland: https://www.egelwerkgroep.com/
Meer informatie over de egel: https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/egel

Neem contact op met de gemeente Zoetermeer


Veelgestelde vragen

Hoe herken ik een gezenderde egel?
De zenders worden aan de stekels op de rug van de egel bevestigd en hebben een lange, buigzame antenne. De zender bestaat uit een GPS zender en een VHF zender in één.

Ondervinden de egels hinder van deze zender?
De egels ondervinden geen hinder van de zender. De zender weegt maximaal 5% van het lichaamsgewicht van de egel. Met speciale lijm wordt de zender aan de stekels op de rug van de egel bevestigd. De zender en lijm zijn na het onderzoek gemakkelijk te verwijderen. Het is een door de Wet op de Dierproeven goedgekeurde methode.

Wat moet ik doen als ik een gezenderde egel zie?
Niets. Laat AUB de dieren met rust. U hoeft geen melding te maken bij de egelopvang of dierenambulance.

Hoe worden de egels opgespoord?
De egelonderzoekers gaan ’s avonds en ’s nachts op pad met een mobiele VHF ontvanger en handantenne om de egels te lokaliseren. De VHF zender aan de egel zendt continu een signaal uit (een beep op een bepaalde frequentie met een bepaalde interval). Wanneer de onderzoekers binnen het bereik (enkele tientallen meters) van de zender komen, kan deze worden uitgelezen.

Hoe herken ik de egelonderzoekers?
De egelonderzoekers zijn te herkennen aan gele hesjes. Ze zijn te voet of per fiets op pad en gebruiken mobiele VHF ontvanger en handantenne.
Zie je een egelonderzoeker aan het werk? Geef het door via de buurtwhatsapp
De onderzoekers zullen het bezoek aan de wijk altijd aankondigen bij de meldkamer van de politie. Indien u gebruik maakt van een buurtwhatsapp en u ziet een egelonderzoeker in uw buurt aan het werk, dan vragen wij u dit door te geven via de buurtwhatsapp. Zo maken uw buren zich niet onnodig zorgen.

Komen de egelonderzoekers in mijn tuin als daar een gezenderde egel zit?
De VHF zender zendt continu een signaal uit (een beep op een bepaalde frequentie met een bepaalde interval). Wanneer de onderzoekers binnen het bereik (enkele tientallen meters) van de zender komen, kan deze worden uitgelezen. De egel hoeft hiervoor niet te worden gevangen en de onderzoekers hoeven niet uw tuin in.
De egels worden wel gevangen voor periodiek gezondheidsonderzoek. Als er zich op dat moment een gezenderde egel in uw tuin bevindt, dan zullen de egelonderzoekers u eerst toegang vragen tot uw tuin. Wij vragen in dat geval om uw medewerking. Uiteraard bellen zij u niet uit bed. Mocht u niet thuis zijn of slapen, dan wachten zij tot de egel zelf de tuin uitloopt of komen op een later moment terug.

Wat moet ik doen als ik een losgeraakte zender vind?
Wanneer u een gewonde, gezenderde egel heeft gevonden of een losgeraakte zender, Neem contact op met de gemeente Zoetermeer

Wat gebeurt er met de egels als het onderzoek is afgelopen?
Als het onderzoek is afgelopen worden de zenders afgedaan en de egels (mits gezond) weer vrijgelaten. Mocht er toch iets mis zijn dan staat de egelopvang klaar om ze op te vangen.

Egelzenderonderzoek in Zoetermeer en Steenwijk
Zowel in Zoetermeer als in Steenwijk vindt tegelijkertijd het zenderonderzoek plaats. Het onderzoek in Zoetermeer wordt gecoördineerd door Silvavir ecologisch advies. Het onderzoek in Steenwijk wordt gecoördineerd door de Egelwerkgroep Nederland (Zoogdiervereniging). Wij werken nauw met elkaar samen en wisselen kennis en ervaring met elkaar uit.